Premijera 05.11.2011.   Režija: Maja Šnajder...
Leonid N. Andrejev Premijera 30.03.2011. Režija: Zorica Novaković
A. S. Puškin Adaptacija: Gest Premijera 07.11.2010. Režija: Miodrag Rogan
Po motivima Kenoovih Stilskih vežbi Tekst: Gest Premijera 30.10.2009.Režija: Zorica Novaković
F. G. Lorka Premijera 06.03.2009. Adaptacija i režija: Miodrag Rogan
Adaptacija Z. Novaković i Gest Premijera : 01.03.2008. Režija: Zorica Novaković
Fridrih Direnmat Premijera 05.05.2007. Režija: Zorica Novaković
Svetislav Basara Premijera 11.12.2004. Režija: Zorica Novaković
N. Babić i Gest Decembar 2003. Režija: Zorica Novaković i Gest
Biljana Srbljanović Premijera 15.03.2002. Režija: Zorica Novaković
Sonja Zoran Božović Premijera 17.07.2001. Režija: Zorica Novaković
Svetislav Basara Premijera 10.03.2001. Režija: Zorica Novaković